Uddannelse

Der er uddannelse hver tirsdag fra 18.30 til 20.30, evt. til kl. 21.00. Se uddannelsesplanen.

Uddannelsen foregår på Grenå Brandstation, på Øvelsesanlæg Moselund eller på en af brandstationerne på Djursland (se kort på forsiden) Man kan møde direkte på den station hvor uddannelsen foregår eller på beredskabsgården hvorfra der bliver arrangeret transport. Al uddannelse starter og slutter på samme tid uanset sted så der skal indregnes tid til transport.

Uddannelsen indeholder de samme elementer som de voksne brandmænds uddannelse. Dog selvfølgelig tilpasset vores aldersgruppe.Eksempler på lektioner

Slangeudlægning handler om hvordan man ved en enkelt ordre kan få mandskabet til at udføre forskellige typer af indsatser. F.eks. en udlægning med skumslanger. Hver brandmand får et nummer efter placering i brandkøretøjet og ved ud fra dette nøjagtig hvad han skal lave ved en given ordre.

Brandkemi handler om hvorfor og hvordan forskellige stoffer bryder i brand og selvfølgelig især hvordan de slukkes.

Brandslukning handler om, hvordan man slukker forskellige typer ildebrand med forskellige typer brandslukningsmidler.

Eksercits har vi ikke for at uddanne små soldater, men det handler om at man kan modtage og udføre en ordre og arbejde under en streng disciplin.

Røgdykning foregår kun i diskoteksrøg eller med blændede masker aldrig med rigtig røg eller ild, men man får lov at prøve rigtige

røgdykningsapperater.

Figuranter
I forbindelse med større øvelser deltager vi som figuranter og er ofte sminkede med svære skader, brandsår, knoglebrud, hovedlæsioner og andre grimme ting.
Alt foregår med hensyn til den enkelte juniorbrandmands ve og vel og alle har lov at sige fra under øvelsen, hvis man føler det bliver lidt for realistisk. Desuden er der altid en figurantleder tilknyttet øvelsen og hans eller hendes opgave er at sørge for figuranternes sikkerhed og tilstand.
Øvelserne foregår både på Djursland og andre steder i Danmark.

Vi hjælper ofte Brand og Redning Djursland, som figuranter. Man skal ikke deltage som figurant, men vi hygger os med det og synes, at alle medlemmer bør deltage. Man skal nogle gange spille lidt skuespil og lade som om det gør ondt eller, at man er ked af det eller man er meget ophidset. Man kan også skulle spille bevidstløs. Man kan ofte selv vælge, hvilken rolle man vil spille. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite